In goed overleg tussen de gemeente Albrandswaard, de GJO, het Ouderenwerk Rhoon en korfbalvereniging RWA is besloten om te stoppen met de inzameling van het oud papier, per 1 mei 2020. Dat betekent dat de papiercontainers bij de Maranathakerk in Rhoon en op de parkeerplaats bij tennisvereniging LTC Rhoon aan de Rivierweg verdwijnen. Met de verenigingen zijn hierover goede afspraken gemaakt.

Oud papier kan dus vanaf mei niet meer worden ingeleverd bij de hierboven genoemde containers, maar wordt natuurlijk nog wel ingezameld. Voor de inzameling van oud papier hebben bewoners van laagbouw een papiercontainer. Bewoners van hoogbouw kunnen hun oud papier kwijt in ondergrondse papiercontainers.

Als GJO bieden we onze excuses aan voor het feit dat hierover, aan het begin van 2020, tegenstrijdige informatie over is verstrekt. Door bepaalde ontwikkelingen, die we u graag indien gewenst toelichten, zijn wij tot deze keuze gekomen. En, zoals aangegeven, dat is in goed overleg met de gemeente gebeurd!